Instagram

© 2016 Your Business Name!

 

Force Majeure

Driftsmelding fra Garderobe-Mannen

FORCE MAJEURE IFM CORONA-VIRUSET

 

Regjeringen iverksatte den 12. mars de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid. Viktige samfunnsinstitusjoner som skoler, barnehager og utdanningsinstitusjoner stenges. Kultur- og idrettsarrangement avlyses, og en rekke virksomheter har fått forbud mot drift, som servering, treningssentre, frisør, m.v. Det er videre lagt en rekke restriksjoner på reise- og bevegelsesfrihet for individer i Norge.

På denne bakgrunn er det åpenbart at Garderobe-Mannen vil være inne i en force majeure situasjon.

 

Slik vil dette påvirke deg som kunde

For deg som kunde vil dette bety at mulige krav som følge av forsinkede leveringer og leveringer utenfor angitt tidsvindu, vil kunne bortfalle. Det vil også bety at vi ikke kan ventes å overholde avtalte tidsvinduer, og det vil kunne blant annet oppstå forsinkelser og/eller lukkede butikker, showroom, lager, produksjon.

Hvor hardt denne situasjonen rammer driften vår er foreløpig uvisst, og vi vil etterstrebe å følge ordinære planer så langt det er mulig. Vi vil også gi løpende oppdateringer på situasjonen og hvilke tiltak Garderobe-Mannen iverksetter for å håndtere perioden vi går inn i.

 

Med vennlig hilsen,

Garderobe-Mannen